Caprese

Caprese

11.00
Fresh mozzarella, cherry tomatoes, fresh ciliegine mozzarella, basil, homemade aged balsamic vinaigrette